top of page
1.png

Zajmujemy się kompleksowym projektowaniem i wykonawstwem terenów zieleni publicznej oraz prywatnej. Projektujemy parki, ogrody, zielone ściany oraz zieleń towarzyszą układom komunikacyjnym, placom zabaw i terenom rekreacyjnym.

 

Przygotowujemy fachową dokumentację oraz realistyczne wizualizacje projektów. Projekty zieleni powstają w oparciu o naszą wiedzę i wieloletnie doświadczenie. Do każdego zadania  podchodzimy z pasją i zaangażowaniem, a każdy nasz projekt ma charakter indywidualny.

wiz3.png
Zrzut ekranu 2023-01-10 o 11.56.15.png
2.png

INWENTARYZACJE:

Sporządzamy inwentaryzacje zieleni, inwentaryzacje dendrologiczne, szczegółowe dokumentacje i projekty gospodarki drzewostanem. Przygotowujemy wnioski o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew

lub krzewów.

 

DORADZTWO I ANALIZY:

Doradzamy w sprawach związanych z wydawaniem decyzji zezwalających na usunięcie drzew i krzewów oraz reprezentujemy inwestora w sprawach administracyjnych związanych z wydaniem decyzji. Wykonujemy analizy krajobrazowe, widoczności i nasłonecznienia.

 

NADZÓR:

Świadczymy usługi nadzoru inwestorskiego oraz inspektorskiego przy wykonywaniu nasadzeń i pielęgnacji zieleni.

 

PROJEKTY:

Zajmujemy się projektowaniem zieleni towarzyszącej układom komunikacyjnym i terenom rekreacyjnym. Projektujemy parki, place zabaw, ogrody na dachach i ogrody prywatne. Rewitalizujemy i rewaloryzujemy tereny zieleni. Tworzymy fachową dokumentację oraz realistyczne wizualizacje projektów i wirtualne spacery. Sporządzamy techniczne projekty zawierające dobór gatunkowy roślinności, układ ciągów komunikacyjnych, przekroje nawierzchni, elementy małej architektury oraz systemy nawadniania automatycznego.

REALIZACJE:

Realizujemy projekty zarówno klientów prywatnych jak i przedsiębiorstw komercyjnych czy instytucji publicznych. Oferujemy kompleksowe usługi związane z zagospodarowaniem terenów zielonych. Dbamy o to, aby wszystkie elementy składające się na efekt końcowy były wykonane zgodnie z zamysłem, przy użyciu najwyższej jakości materiałów. Do każdego zadania  podchodzimy z pasją i zaangażowaniem, a każdy nasz projekt ma charakter indywidualny. 

bottom of page